Szukaj
Sklep internetowy z balonami
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

 

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od 

Klientów przez Sklep Internetowy Paczka z balonami prowadzony pod adresem https:\\paczkazbalonami.pl przez Etna Wojciech Bernacki. Zawiera również 

informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi 

analitycznych. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Etna Wojciech Bernacki, NIP: 7342729363, REGON: 361182429. (zwaną dalej 

„Administratorem”). 

 1. Dane osobowe zbierane przez Etna Wojciech Bernacki za pośrednictwem Sklepu 

Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych), zwane dalej RODO

 1. Sklep Paczka z balonami  informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie 

w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową 

zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów 

informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera. 

 1. Sklep internetowy Paczka z balonami dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia 

poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych 

podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu 

używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia. 

 • 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

W Sklepie Internetowym Paczka z balonami dane osobowe zbierane są w następujących 

przypadkach: 

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej 

z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. 

 1. b) RODO (wykonanie umowy) 

2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO 

 1. a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię 

i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, 

numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres 

zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego 

(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami 

dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane 

zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego. 

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której 

przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda 

Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 

6 ust. 1 lit. a RODO). 

 1. b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty 

elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. 

 • 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie 

przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że 

korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny 

z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO. 

 1. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji 

celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie. 

 1. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: 
 2. a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych, 
 3. b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie 

Sklepu Internetowego), 

 1. c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym 
 2. d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 
 • 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie: 
 2. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym 

roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony 

roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia 

przekazania danych. 

 • 5 PROFILOWANIE 
 1. Sklep Internetowy Paczka z balonami może korzystać z funkcji profilowania, które polega na 

dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym 

ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub 

prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów. 

 1. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do 

preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą 

odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie 

odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji. 

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera 

się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje 

wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. 

 • 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg 

uprawnień, takich jak: 

 1. a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe, 
 2. b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych, 
 3. c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO, 
 4. d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna 

art. 21 RODO 

 1. i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn 

związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych 

osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy Paczka z balonami przetwarza 

jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, 

 1. e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa 

prawna art. 17 RODO 

 1. f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO, 
 2. g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO, 
 3. h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 • 8 PLIKI COOKIES 

1) Sklep Internetowy Paczka z balonami używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe 

wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera 

przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje 

rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie 

informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają 

więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie, 

a w szczególności do: 

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; 

 1. b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio 

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; 

 1. c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. 

w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi; 

 1. d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta; 
 2. e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; 
 3. f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. 

3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika 

w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności 

do: 

 1. a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na 

każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 1. b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności 

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki; 

 1. c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. 

4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych 

dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności 

pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika 

i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

potrzeb; 

 1. b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności 

weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu. 

5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą 

zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie: 

 1. a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google 

AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google 

Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google- 

ads/answer/2407785; 

 1. b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii; 
 2. c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl); 
 3. d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie; 
 4. e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka 

(czater.pl); 

 1. i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia 

Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu 

z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za 

pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych; 

 1. f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; 
 2. g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA; 
 3. h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie. 

6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące 

plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez 

pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej 

lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione 

w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies 

w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje 

o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych 

funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 

8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

 • 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki 

prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do 

niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym 

Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników. 

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają 

powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. 

 1. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych 

prosimy kierować na adres paczkazbalonami@gmail.com. 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.02.2020.. 
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl